Roztoky - Třeboc - Hazmburk - Říp - Počáply - Roztoky