10. Bikernieku meza park Riga - circuito - 20 giri