W drodze do Piekielnych Dołów -Łużyce, Czeska Szwajcaria , Izery , Polskie i Czeskie Karkonosze