01.06.2018: von Tonopah, NV nach South Lake Tahoe, CA