23.5.2010 - Praha - Chomutov - Klinovec - Zatec - Rakovnik - Praha