PV-Skřípov-Kořenec-Suchý-Otinoves-Studnice-Rozstání-Drahany-PV