Kaltern - Montagna - Monte San Pietro - Bozen - Kaltern