stvrtok, podolie kopanice, krajce, cachtice, stvrtok